Bc. Šárka Švecová

Bakalářská práce

Koordinační sloučeniny push-pull chromoforů.

Coordination compounds of push-pull chromophores.
Anotace:
Byla provedena literární rešerše, zaměřená na push-pull D- -A chromofory s vnitřním přenosem náboje a jejich koordinace ionty kovů na akceptor. Cross-coupling reakcemi byly syntetizovány čtyři push-pull chromofory na bázi 1H-imidazol-4,5-dikarbonitrilu s modifikovanou délkou -konjugovaného můstku. U nich byla, spolu s dvěma již připravenými ligandy, použita spektrofotometrická titrace ke stanovení …více
Abstract:
A literature search work concerning push-pull D- -A chromophores featuring intramolecular charge-transfer and coordination of the metal ions to the acceptor has been performed. Four push-pull chromophores based on 1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile with modified length -conjugated bridge have been synthesized by cross-coupling reactions. Along with them, in the two other already prepared ligands have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Švecová, Šárka. Koordinační sloučeniny push-pull chromoforů. . Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická