Veronika TOMSOVÁ

Bakalářská práce

N. Machiavelli a jeho nové pojetí politiky

N. Machiavelli and his new conception of politics
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na Machiavelliho pojetí novověké politické filosofie vzhledem ke krizi italského renesančního politického světa. Niccolo Machiavelli je zde popisován jako významná osobnost italské renesance, zejména jde o zachycení jeho filosofických a politických názorů na člověka a stát. V úvodní kapitole je popsán život N. Machiavelliho a obsah dalších kapitol vychází z rozboru jeho …více
Abstract:
The bachelor´s thesis is focused on Machiavelli's concept of modern political philosophy, given the crisis of the Italian Renaissance political world. Niccolo Machiavelli is described as an important figure in the Italian Renaissance, particularly the capture of his political and philosophical views on man and the state. The introductory chapter describes the life of N. Machiavelli and the contents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMSOVÁ, Veronika. N. Machiavelli a jeho nové pojetí politiky. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / ČJ SV dvouoborové