Veronika TOMSOVÁ

Bachelor's thesis

N. Machiavelli a jeho nové pojetí politiky

N. Machiavelli and his new conception of politics
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na Machiavelliho pojetí novověké politické filosofie vzhledem ke krizi italského renesančního politického světa. Niccolo Machiavelli je zde popisován jako významná osobnost italské renesance, zejména jde o zachycení jeho filosofických a politických názorů na člověka a stát. V úvodní kapitole je popsán život N. Machiavelliho a obsah dalších kapitol vychází z rozboru jeho …more
Abstract:
The bachelor´s thesis is focused on Machiavelli's concept of modern political philosophy, given the crisis of the Italian Renaissance political world. Niccolo Machiavelli is described as an important figure in the Italian Renaissance, particularly the capture of his political and philosophical views on man and the state. The introductory chapter describes the life of N. Machiavelli and the contents …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TOMSOVÁ, Veronika. N. Machiavelli a jeho nové pojetí politiky. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / ČJ SV dvouoborové