Bc. Radka Šimková

Bakalářská práce

Changes in a Speaker's Mother Tongue While Living in a Foreign Country

Changes in a Speaker's Mother Tongue While Living in a Foreign Country
Anotace:
Tato bakalářská práce “Změny v Rodilém Jazyce po Pobytu v Cizí Zemi“ zkoumá přízvuk tří rodilých mluvčích Angličtiny po delším pobytu v České Republice. Práce je rozdělená do dvou částí. Teoretická část obsahuje základní informace o tom co je to přízvuk, podstatné suprasegmentální prvky mluvy společně s některými faktory ovlivňující nářečí. Také se zde nachází kapitola o historickém vývoji Anglického …více
Abstract:
This bachelor thesis “Changes in a Speaker's Mother Tongue While Living in a Foreign Country” examines the accents of three English speakers, for whom English is the mother tongue, after having been in the Czech Republic for a prolonged period of time. This thesis is divided into two parts. The theoretical part includes basic information about what is an accent, relevant suprasegmental features of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Gabriela Oaklandová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta