Ing. et Ing. Miriama Ipser

Diplomová práce

Změna podnikové kultury ve vybraném podniku

Changes of corporate culture in chosen company
Abstract:
The objective of diploma thesis " Changes of corporate culture in chosen company" is to characterize the term of organizational culture, to clarify the process of organizational culture change and to provide an insight on adaptation to new culture of an organization. One of the main goals is to evaluate the change process in specific company and to identify strengths or weaknesses of newly introduced …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Zmena podnikovej kultúry vo vybranom podniku“ je charakterizovanie pojmu organizačnej kultúry, objasnenie procesu zmeny organizačnej kultúry a ponúknutie vhľadu na adaptáciu na novú kultúru organizácie. Jedným z hlavných cieľov práce je zhodnotiť priebeh zmeny v konkrétnej organizácii a identifikovať silné, alebo slabé stránky novo zavedenej kultúry. Prvá časť prace charakterizuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2013
  • Vedoucí: Ing. Martina Rešlová, Ph.D.
  • Oponent: Bc. Ing. Eva Lysoňková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta