Theses 

Šablony fragmentů Java EE aplikací – Bc. Ondřej ŠIMICE

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství

Bc. Ondřej ŠIMICE

Diplomová práce

Šablony fragmentů Java EE aplikací

The templates of the fragments of the Java EE applications

Anotace: Programátorův čas je velmi drahá komodita při vývoji jakékoliv aplikace. Tato práce se zabývá generováním zdrojového kódu Java EE aplikací z formalizovaného návrhu za využití šablon. Práce neměla za cíl vytvořit celou aplikaci, ale jen fragmenty zdrojového kódu, které má smysl generovat. Toto úsilí si klade za cíl ušetřit programátorův čas. V práci se nejdříve seznámíte s metodikou firmy CCA pro návrh modulů uživatelského rozhraní. Následovat bude návrh vstupu pro generátor ve formě XML souboru a popis referenční implementace generátoru, který s využitím šablon generuje fragmenty zdrojových kódů modulů uživatelského rozhraní. Text diplomové práce klade důraz hlavně na možnosti modifikovatelnosti a další rozšíření generátoru.

Abstract: The programmer's time is very valuable commodity during development of any application. This thesis deals with generation of the source code of Java EE applications from formalized design with using templates. The goal of the thesis wasn't to create whole application, but only fragments of the source code, which has sense to be generated. This effort aims to save programmers time. In this thesis you will became familiar with the CCA company methodology for module design of the user interface. This will be followed by design of input for the generator as XML file and description of the reference implementation for generator, which by using the templates generates fragments of the source code for modules of user interface. Text of this thesis emphasises options for potential modifiability and further expansion of the generator.

Klíčová slova: generování, šablony, Forge, PrimeFaces, Java EE, návrh, XML, plugin, FreeMarker

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Přibyl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=66801 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

ŠIMICE, Ondřej. Šablony fragmentů Java EE aplikací. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 18:43, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz