Kamila Mikolajová

Bakalářská práce

Billboard a jeho úloha v marketingovej stratégii malého a stredného podniku

Billboard a jeho role v marketingové strategii malého a středního podniku
Anotace:
Hlavním cílem práce bylo vyjasnit úlohu billboardu v marketingové strategii malého a středního podniku. Teoretická část se zabývá marketingovou a komerčních komunikací, jejich jednotlivým mixem a procesem tvorby. Práce dále analyzuje billboard jako jeden z typů venkovní reklamy, poskytuje detailní pohled na jeho výhody, nevýhody, charakteristické rysy, které je třeba zvážit pří výběru média. Také poskytuje …více
Abstract:
The main objective of this work was to clarify the role billboard in the marketing strategy of small and medium-sized enterprise. The theoretical part deals with marketing and commercial communications, their mixes and process of creation. This work also analyzes the billboard as one of the types of outdoor advertising. It provides a detailed look at its advantages, disadvantages, characteristics that …více
Abstract:
Hlavným cieľom práce bolo objasniť úlohu billboardu v marketingovej stratégii malého a stredného podniku. Teoretická časť sa zaoberá marketingovou a komerčnou komunikácou,ich jednotlivými mixmi a procesom tvorby. Práca ďalej analyzuje billboard ako jeden z typov vonkajšej reklamy, poskytuje detailný pohľad na jeho výhody, nevýhody, charakteristické rysy, ktoré je potrebné zvážiť prí výbere média. Taktiež …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Přemysl Průša

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42240

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod