Aneta Teichmannová

Bakalářská práce

Intergenerational Analysis of Consumer Behaviour on the Beer Market

Intergenerational Analysis of Consumer Behaviour on the Beer Market
Anotace:
Cílem této práce je zkoumat míru věrnosti značce projevující se u dvou různých věkových skupin napříč dvěma evropskými trhy. Tato práce dále zkoumá vliv věku a země pobytu na věrnost značce. Generace X (přibližně 1965 - 1979) a Generace Y (přibližně 1980 - 1995) byly vybrány ke zkoumání odlišných znaků chování v oblasti věrnosti značce, britský a český trh byly zvoleny jako vhodné pro uskutečnění výzkumu …více
Abstract:
The aim of this study is to examine the level of brand loyalty across two examined age groups and two different European markets and to investigate impact of age and country of residence on brand loyalty. Generation X (approximately 1965 – 1979) and Generation Y (approximately 1980 – 1995) were chosen as a population thanks to different manners of behaviour displayed in the area of brand loyalty. British …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2015
  • Vedoucí: Vojtěch Spáčil
  • Oponent: Markéta Zajarošová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod