Mgr. Julie KRÁLIKOVÁ

Bakalářská práce

Senzorická integrační terapie u dětí postižených DMO

Sensory integration therapy for children affected by cerebral palsy
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zaměřuji na téma "Senzorická integrační terapie u dětí postižených DMO". Jde o koncept, který zatím není příliš známý a využívaný v ČR. Práce je koncipována do částí: úvod, přehled teoretických poznatků, cíle a úkoly práce, hlavní část a závěr. V kapitole teoretických poznatků bude popsána v obecné části problematika diagnostiky dětské mozkové obrny, její formy a léčba. Definuji …více
Abstract:
In my thesis, I focus on the topic "Sensory integration therapy for children affected by cerebral palsy". It is a concept which is not very well known and used in Czech Republik. The thesis is divided into these sections: Introduction, overview of the theoretical knowledge, objectives and aims of the thesis, the main part and the conclusion. In the overview chapter the main problems of cerebral palsy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Pecharová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁLIKOVÁ, Julie. Senzorická integrační terapie u dětí postižených DMO. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie