Mgr. Petra Pilchová

Bakalářská práce

Dětská mozková obrna a způsoby její léčby

Cerebral palsy and methods of treatment
Anotace:
Bakalářská práce „Dětská mozková obrna a způsoby její léčby“ se věnuje etiologii, symptomům a metodám léčby dětské mozkové obrny. Práce popisuje jednotlivé příčiny vzniku onemocnění v prenatálním, perinatálním a postnatálním období. Dále se věnuje popisu příznaků, které se objevují u jednotlivých forem onemocnění. V poslední části se zaměřuje na popis recentně používaných metod léčby a terapii tohoto …více
Abstract:
The Bachelor thesis called „Cerebral palsy and methods of treatment“ deals with the etiology, symptoms and treatment methods of Cerebral palsy. Project describes particular causes of development of the disease in prenatal, perinatal and postnatal period. Below it describes symptoms which appears in particilar forms of disease. In the last part it targets on recently used methods of treatment and therapy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy