Theses 

Zdravá mateřská škola – Eva Vondrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Eva Vondrová

Diplomová práce

Zdravá mateřská škola

Sound Kindergarten

Anotace: Teoretická část diplomové práce vychází z koncepce dítěte v osobnostním pojetí. Dále popisuje vývojové zvláštnosti předškolního dítěte, větší prostor je věnován resilienci na úrovni jedince, rodiny a malé sociální skupiny. Závěrečná kapitola se věnuje roli mateřské školy v primární prevenci. Praktická část obsahuje návrh intervenčního programu v prostředí mateřské školy, který je zaměřen na optimalizaci průběhu adaptační procesu předškoláka. Součástí projektu je kvalitativní šetření mapující přístup učitelek MŠ k adaptačnímu procesu dítěte předškolního věku.

Klíčová slova: předškolní věk, adaptace, hra, prevence, mateřská škola

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 4. 2010
  • Vedoucí: Stanislav Pelcák
  • Oponent: Václav Bělík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 18:45, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz