Ing. Pavel Kuba

Bachelor's thesis

Srovnání faktorů migrace v ČR a ve Francii

Comparison of Migration Factors in the Czech Republic and France
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Srovnání faktorů migrace v ČR a ve Francii“ je důkladně popsat a následně porovnat migrační proudy do Francie a České republiky společně s jejich ekonomickými dopady. Práce je členěna do tří částí, první dvě se soustředí na popis migračních situací obou zemí, závěrečná část pak obě dvě situace porovnává. Při popisu migračních proudů do obou zemí je kladen důraz převážně na …more
Abstract:
The goal of the bachelor thesis named „Comparison of migration factors in CR and France“ is thoroughly describe, and then compare the migration flows to France and Czech Republic together with their economic impacts. This thesis is divided into three parts, the first two are focused on the description of the migration situation in both countries, the third compares two situations. In describing migration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.
  • Reader: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta