Renata Pardíková

Bakalářská práce

Dopady migrace muslimského obyvatelstva do Francie na její společnost

Impacts of Muslim migration to France on its society
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou imigrace a integrace muslimů do Francie a dopady této imigrace na francouzskou společnost. Francie je cílovou zemí imigrace především pro obyvatele zemí Maghrebu, a postupem času tak v této zemi jejich komunita značně rostla, čímž rostl i počet vyznavačů Islámu. Cílem této práce tak bylo zjistit, jakým způsobem dopadá muslimská imigrace do Francie na její socio-ekonomickou …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of immigration and integration of Muslims in France and impacts of their immigration on French society. France as an attractive land of immigration from Maghreb region became a home for significant number of people with Islamic faith. The aim of this thesis is to determine how the Muslim community affects French socioeconomic, political and security situation. In order …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Radka Havlová
  • Oponent: Radka Druláková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46153