Bc. Johana Štěrbová

Master's thesis

Risk management investičních portfolií v podnikové sféře

Risk management of investment portfolios in the business sector
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou investování do komerčního nemovitostního portfolia, s důrazem na optimalizaci rizika a risk management. V České republice není k analýze komerčních nemovitostí mnoho pramenů či odborné literatury, většina se týká nemovitostí residenčních. Zejména modelování cash flow tohoto typu nemovitostí s jeho specifickými aspekty a vyhodnocení konkrétních investičních rizik je …more
Abstract:
This thesis describes investment in commercial real estate with emphasis on risk optimization and management. Not much literature dealing with analysis of commercial real estate is available sources in the Czech Republic, most of the available documents concentrate on residential real estate. Specifically, cash flow modelling and risk evaluation for these properties is in the Czech environment quite …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Reader: Ing. Michal Bock

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní