Marcela Chmelinová

Bakalářská práce

Návrh strategie rozvoje obce Šumice v kontextu udržitelného rozvoje

Strategy Proposal for the Development of the Šumice in the Context of Sustainable Development
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou návrhu strategického plánu rozvoje obce Šumice. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je popsán trvale udržitelný rozvoj, strategický rozvoj a regionální rozvoj. Praktická část, se zabývá analytickou částí, která obsahuje základní pojmy spjaté s obcí. V další části je proveden výzkum prostřednictvím dotazníkového řešení a následná SWOT analýza …více
Abstract:
This thesis deals with the creation of the draft strategic plan for development of the muni-cipality Šumice. The work is divided into two parts. Theoretical part describes sustainable development, strategic development and regional development. Practical part deals with the analytical segment, which contains basic concepts associated with the village. In ano-ther part of the research there is conducted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016
Zveřejnit od: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jakub Trojan

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chmelinová, Marcela. Návrh strategie rozvoje obce Šumice v kontextu udržitelného rozvoje. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe