Bc. Jakub Kotek

Diplomová práce

Strategický rozvoj měst. Rozvoj parkování ve vybraném místě

Strategic development of the cities. The development of parking in the selected location
Anotace:
Cílem diplomové práce analýza systému parkování ve vybraném městě Neratovice a návrh opatření na jejich další rozvoj. Průzkum vybraných parkovacích míst, analýza současné situace, zjištění vhodnosti počtu parkovacích míst ve vybraných parkovišť (zda je jich dostatek nebo zda není), navržení nových možností a řešení organizace statické dopravy v městě Neratovice.
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze the parking system in the selected city of Neratovice and propose measures for their further development. Survey of selected parking places, analysis of the current situation, identification of the suitability of the number of parking spaces in selected parking lots (whether or not there are enough), proposing new possibilities and solutions for the organization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů