Martina ŠUBRTOVÁ

Bakalářská práce

Rozvojové možnosti jezera Milada

Development possibilities lake Milada
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou rozvojové možnosti jezera Milada. Cílem práce je analýza rozvojových možností jezera a posouzení jeho dalšího rozvoje a budoucího využití. Jednotlivé kapitoly se zabývají problematikou revitalizace krajiny, představení projektu jezera Milada, jehož součástí je také historie členských měst Dobrovolného svazku a Mikroregionu Milada, SWOT analýza a charakteristika Ústeckého …více
Abstract:
The topic of this Bachelor thesis is development possibilities lake Milada. The main aim is to analyze the possibility of developing the lake and assess its further development and future use. Individual chapters deal with the revitalization of the country and characteristics of the Usti region. Another chapter deals with the possibilities of developing and analysis it through projects and questionnaires …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠUBRTOVÁ, Martina. Rozvojové možnosti jezera Milada. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 02. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj