Bc. Karel Pelikán

Bachelor's thesis

Demokracie versus Totalitarismus - Československo v letech 1948 - 1989

Democracy versus Totalitarianism - Czechoslovakia during years 1948 - 1989
Anotácia:
Ve své bakalářské práci jsem se pokusil popsat odlišné způsoby uplatňování moci ve státě, jednak demokratický a na druhé straně totalitní, resp. autoritativní. Na příkladu poválečného Československa jsem nastínil způsob, jakým přišli k moci komunisté a jakými změnami komunistický režim prošel až do Sametové revoluce.
Abstract:
I tried to describe different ways of enforcing the power in the state democratically and on the other way totalitary or authoritative in this thesis. On the example of Czechoslovakia I showed the way how the communists reached the power and what changes had the regime came through till the Velvet revolution.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedúci: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní