Lenka Musialková

Bakalářská práce

Učebnice angličtiny „Complete Advanced“ a „Advanced Result“ jako příprava na cambridgeskou zkoušku C1 Advanced, část Writing

“Complete Advanced“ and “Advanced Result“ coursebooks as preparation for C1 Advanced Cambridge Exam, part Writing
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je porovnání dvou sad učebnic angličtiny, CompleteAdvanced Second editiona AdvancedResult, které sestávají z Workbook, Student’sBooka Teacher’sBook. Cílem práce je zjistit, která ze sad učebnic připraví studenty lépe ke složení části Writing cambridgeské zkoušky C1 Advanced a současně poskytne větší oporu českému učiteli kurzu, který není rodilým mluvčím angličtiny. …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is a comparison of two sets of English coursebooks, Complete Advanced Second edition and Advanced Result, each consisting of a Workbook, a Student’s Book and a Teacher’s Book. The aim of the thesis is to define which of these sets of coursebooks could prepare students better for passing the Cambridge exam C1 Advanced Writing paper and provide at the same time a better …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2020
  • Vedoucí: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Helena Linková, Dip.RSA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College