Theses 

Webový informační systém pro restaurace – Bc. Michal Vasiliak

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Michal Vasiliak

Diplomová práce

Webový informační systém pro restaurace

Web information system for restaurants

Anotace: Diplomová práce se věnuje návrhu webového informačního systému pro restaurační zařízení. Informační systém bude vytvořen tak, aby splnil požadavky zákazníka a dokázal spravovat všechny základní funkce, které potřebuje restaurace pro svoji internetovou prezentaci. Administrační rozhraní bude umožnovat správu jídel, nápojů, akcí, denního menu, fotogalerie, hodnocení restaurace a vícejazyčnou podporu. Celý návrh systému bude doplněn o modely jazyka UML a bude sloužit jako podklad k realizaci a vylepšení současného řešení.

Abstract: Thesis describes design of web information system for restaurants. The information system will be designed to meet the customer's requirements and was able to manage all the basic functions that restaurant need for its Internet presentation. The administration interface will allow the management of meals, drinks, activities, daily menu, gallery, restaurant ratings and multilingual support. The whole design of the system will be complemented by the UML models and will serve as a basis for realization and enhancement of the current solution.

Klíčová slova: Informační systém, restaurace, webová stránka, SWOT analýza, UML, grafika, responzivní design, information system, restaurant, web page, SWOT analysis, graphics, responsive design

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc.
  • Oponent: RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 02:49, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz