Jana Buzková

Master's thesis

Autobusová doprava v Praze a okolí

Bus transportation in Prague and outskirts
Abstract:
Diplomová práce se zabývá autobusovou dopravou na území hl. m. Prahy a jejího blízkého okolí, v rámci Středočeského kraje. Porovnává systém Pražské integrované dopravy a systém Středočeské integrované dopravy a zabývá se otázkou, zda je provozování dvou neprovázaných integrovaných dopravních systémů na stejné trase efektivní a zda je autobusová doprava na vybrané relaci Praha -- Neratovice dostatečně …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the bus transportation in Prague and surrounding areas in the Central Region. It compares the Prague integrated transport system and Central integrated transport system. It deals with the question whether the use of two unrelated integrated transport systems is efficient on the same route and whether bus transportation is operated efficiently in selected region Praha …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 11. 2012
  • Supervisor: Lubomír Zelený
  • Reader: Michal Mervart

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34067