Theses 

Znak jako představa řádu: vybrané motivy v díle Michala Ajvaze – Bc. Zdeněk Ježek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Zdeněk Ježek

Diplomová práce

Znak jako představa řádu: vybrané motivy v díle Michala Ajvaze

Sign as an Idea of Order: Selected Motives of the Works of Michal Ajvaz

Anotace: Diplomová práce se zabývá tvorbou současného českého autora Michala Ajvaze. Záměrem práce je analyzovat hlavní motivy, které lze v Ajvazových dílech nalézt. Na teoretickém pozadí aristotelismu, dekonstrukce či Peircovy a de Saussurovy sémiotiky jsou zkoumány motivy znaků, písma, textu a řádu a chaosu. Závěrečná část popisuje společenské a umělecké přesahy autorových děl.

Abstract: Master thesis is focused on works of contemporary Czech writer Michal Ajvaz. The aim of the thesis is to analyse main motives of author's writings. Motives of signs, text and order and chaos are analysed on the backgroud provided by aristotelic philosophy, deconstruction and the semiotics of Ch. S. Peirce and F. de Saussure. Final part describes social and artistic overlaps of author's writings.

Klíčová slova: Michal Ajvaz, sémiotika, znak, písmo, řád, chaos, Peirce, Saussure, semiotics, sign, scripture, order

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 16:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz