Bc. Michaela Pospíšilová

Bakalářská práce

Úloha G4 stuktur při regulaci RAD51 proteinu

Role of G4 structures in regulating RAD51 protein
Anotace:
Lidský genom je z velké části tvořen sekvencemi, které mohou přijmout alternativní DNA struktury, které se liší od Watson-Creekovy B-DNA. Mezi tyto alternativní struktury patří vlásenky, triplexy, kvadruplexy, Z-DNA nebo i-motivy a jsou jednou z příčin poškození DNA. Protein RAD51 je klíčový protein homologní rekombinace, což je jeden z mechanismů opravy dvouvláknových zlomů na DNA. Z tohoto důvodu …více
Abstract:
Repetitive sequences are significant portion of human genome. Repetitive sequences can adopt alternative DNA structures. These structures differ from Watson-Creek B-DNA. Alternative DNA structures are hairpins, triplexes, quadruplexes, Z-DNA, i-motifs. Non-B-DNA structures can induce genome instability. Protein RAD51 is a key protein of homologous recombination. Homologous recombination is one of mechanisms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie

Práce na příbuzné téma