Bc. Svetlana Zudina

Bakalářská práce

Komparace mladých vín v jednotlivých evropských vinařských regionech

Comparison of young wines in particular European wine regions
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnovaná mladým vínům a jejich komparaci, zejména z pohledu českého spotřebitele. V bakalářské práci je věnována pozornost exploraci rozdílností jednotlivých mladých vín. Pozornost by měla být věnována zejména komparaci Svatomartinských vín a Beaujolais nouveau. Mezi zvažované faktory patří postavení vín na trhu, cenová úroveň, marketingová aktivita spojená s těmito víny a …více
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to young wines and their comparison, especially from the point of view of the Czech consumer. The bachelor work is devoted to exploring the differences of individual young wines. Attention should be paid, in particular, to the comparison of Saint Martin‘s wines and Beaujolais nouveau. Factors considered include the position of wine in the market, the price level, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zelený
  • Oponent: Ing. Dominika Kečkešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví