Bc. et Bc. Tereza Habartová

Bakalářská práce

Sociální politika a problém nezaměstnanosti za I. ČSR

Social Policy and the Problem of Unemployment in the First Czechoslovak Republic
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce je sociální politika v období první Československé republiky se zaměřením na problém nezaměstnanosti. První část je věnována vzniku 1. ČSR a sociální politice státu. Zaměřím se na celkový koncept sociální politiky nově vzniklého Československého státu a jeho jednotlivé složky. V další části své práce se podrobněji věnuji problému nezaměstnanosti v tomto období, kde představím …více
Abstract:
The subject of my bachelor thesis is social policy during the first Czechoslovak Republic focusing on the problem of unemployment. The first part is devoted to the formation of the first Czechoslovak Republic and social policy of the state. I will focus on the overall concept of the social policy of the newly established Czechoslovak state and its individual components. In the next part of my thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta