Bc. Alžběta Šuráňová

Bakalářská práce

Motorika orofaciální soustavy u dětí v logopedické třídě

Mottor skills of orofacial area in children in logopedic classes
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou motoriky orofaciální soustavy u dětí navštěvujících logopedickou třídu mateřské školy. Práce je rozdělena do tří kapitol. První dvě kapitoly jsou teoretické a zabývají se tématy jako komunikace, narušená komunikační schopnost, logopedická třída, motorika a orofaciální oblast. Třetí kapitola je praktická a týká se vlastního výzkumného šetření. Hlavním cílem práce …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of orofacial system motor skills in children attending the speech therapy class of a nursery school. The thesis is divided into three chapters. The first two chapters summarize the theoretical knowledge and deal with topics such as communication, communication disability, speech therapy class, motor skills and orofacial area. The third chapter is practical and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta