Ing. Maria Pustoshilova

Master's thesis

Skupinová identita a spotřební kultura

Belonging to a group. Group identity and consumer culture
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit základní důvody příslušnosti k socialním skupinam a jejich následný využítí pro marketingové učely. V teoretické části byly zkoumány dva hlavní aspekty: skupinová identita a spotřební kultura. Byly analyzovány procesy socializace, osobní identity, způsoby ochrany skupinové identity, chování spotřebitele a teorie spotřební kultury. Ve třetí praktické části …more
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is to find out the basic reasons for belonging to social groups and their practical use for marketing purposes. In the theoretical part were studied two main aspects: group identity and consumer culture. There also were analyzed processes of socialization, personal identity, ways of protecting group identity, consumer behavior and theories of consumer culture. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Reader: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication