Anton Goncharov

Bachelor's thesis

The Economic Impact of Brexit on the United Kingdom and European Union

Ekonomický dopad Brexitu na Spojené království a Evropskou unii
Anotácia:
AbstraktGoncharov, A. Ekonomický dopad Brexitu na Spojené království a Evropskou unii. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020.Bakalářská práce se zaměřuje na nalezení zranitelnosti v několika ekonomic-kých cílech v případě „tvrdého Brexitu“. Těmito cíli jsou obchod mezi Spojeným královstvím a EU, zaměstnanost ve Velké Británii a vzdělávání ve Velké Británii. Procentuální analýza …viac
Abstract:
AbstractGoncharov, A. The Economic Impact of Brexit on the United Kingdom and the Eu-ropean Union. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2020.The bachelor thesis focuses on finding the vulnerabilities in several economic objectives in case of a “Hard Brexit”. Those objectives are trade in between the UK and the EU, employment in the UK and education in the UK. The percentage analysis was …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Dennis Nchor, MSc. Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta