Bc. Andrea Pavlová

Master's thesis

Význam neziskových organizací pro rozvoj regionu

The Importance of Non-Profit Organizations for Regional Development
Abstract:
Diplomová práce se zabývá významem nestátních neziskových organizací pro rozvoj regionu (NGO). Pozornost je věnována zejména názorům vybraných skupin na význam neziskového sektoru na rozvoj Ústeckého kraje. Tento dokument nejprve vymezuje a definuje neziskový sektor jako takový, poté uvádí základní typy NGO. Dále je představen Ústecký kraj v kontextu různých koncepčních materiálů a definovány hlavní …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on the significance of non-governmental non-profit organizations for regional development (NGO). Specifically, it concentrates on the opinions of selected groups on the importance of the non-profit sector to the development of the Ústí nad Labem Region. This thesis first defines the non-profit sector and then states the basic types of NGOs. Next, the Ústí nad Labem Region …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2018
  • Supervisor: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.
  • Reader: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní