Bc. Dominik Gmiterko

Bachelor's thesis

Metody pro výpočet podobnosti výukových položek

Techniques for measuring similarity of educational items
Abstract:
Táto práca sa venuje metódam pre výpočet podobnosti výukových položiek na základe správnosti odpovedi od používateľov. Už pred začiatkom práce sme si boli vedomý, že pri takomto určení podobnosti sa môžu vyskytnúť neobjasnené pravidelnosti. Vo výukovom systéme Umíme česky sa prejavili ako rozdelenie položiek podľa ich správnej odpovede a levelu v ktorom sú zaradené. Jadro práce tvorí exploratívna analýza …more
Abstract:
This work focuses on the measuring of item similarity in tutoring systems utilizing correctness of answers from users. We knew that some unexplained regularities might appear in a similarity of items. In the system Umíme česky they caused separation of items based on their correct answer and level they are assigned into. The core of the work consists of an explorative analysis of possible causes for …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jan Obdržálek, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Computer Systems and Data Processing