Bc. Ivan Kováčik

Diplomová práce

Vývoj konceptu spoločensky zodpovedného podnikania v českom a slovenskom prostredí a jeho percepcia medzi podnikmi

Development of CSR in Czech and Slovak context and its perception between firms
Abstract:
The thesis is dealing with development and perception of the concept of corporate social responsibility in Czech Republic and in Slovakia. The main text consists of three parts. First part is focused on definition and theoretical background of the concept of corporate social responsibility and it also deals with sociological theories that are related to this concept. Second part presents characterization …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá vývojom a vnímaním konceptu spoločensky zodpovedného podnikania (corporate social responsibility) v Českej republike a na Slovensku. Je rozdelená do troch častí. Prvá sa zaoberá definíciou a teoretickými prístupmi ku konceptu spoločensky zodpovedného podnikania a rozoberá súvisiace sociologické teórie. Druhá časť práce sa venuje charakteristike českého a slovenského prostredia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií