Bc. Jarmila BOHÁČOVÁ

Master's thesis

Personální řízení v domově pro seniory v kontextu standardů kvality sociálních služeb

Personal Management At Retirements Home In The Context Of Standards Quality In Welfare Services
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na téma personálního řízení v domově pro seniory v kontextu standardů kvality sociálních služeb. Cílem práce je zjistit a popsat mechanismy personálního řízení v návaznosti na standardy kvality sociálních služeb v domově pro seniory pohledem jeho zaměstnanců.
Abstract:
The thesis is focus on the theme of personal management at homes for elderly people in the context of standards of quality of social services. The aim is to find and describe mechanisms of personal management as a follow up to the quality standards of social services at homes for elderly people by the view of employees.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BOHÁČOVÁ, Jarmila. Personální řízení v domově pro seniory v kontextu standardů kvality sociálních služeb. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií