Nikita KÉRIOVÁ

Bakalářská práce

Obraz Ruska v pamětech Rudolfa Medka

The Image of Russia in the Memoirs of Rudolf Medek
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá dílem Rudolfa Medka, konkrétně jeho válečnými memoáry s názvem Pouť do Československa: Válečné paměti a vzpomínky z let 1914 - 1920. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje autorův životopis a stručné seznámení s jeho literární tvorbou, která se věnuje válečné tématice. Druhá část práce vymezuje témata, která vytvářejí autorův obraz Ruska. Poslední část …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the work of Rudolf Medek, namely his war memoirs called Pilgrimage to Czechoslovakia: War memories and memories from 1914 - 1920. The work is divided into three parts. The first part contains the author's biography and brief introduction to his literary work, which is devoted to the theme of war. The second part defines the themes that create the author's image of Russia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KÉRIOVÁ, Nikita. Obraz Ruska v pamětech Rudolfa Medka. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 420b52 420b52/2
17. 4. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
17. 4. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.