Petra KARMANOVÁ

Diplomová práce

Problematika shody přísudkového slovesa s podmětem věty slovesné Agreement with predicates verb with subject in verbs sentence

Agreement with predicates verb with subject in verbs sentence
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku shody přísudku s podmětem na prvním stupni základní školy. Teoretická část se věnuje slovesu jako centrálnímu větnému členu věty, skladební pozici podmětu a výuce shody přísudku s podmětem v hodinách českého jazyka. Druhá část diplomové práce se věnuje chybám žáků v uváděných textech, jejich rozboru a návrhům, jak těmto chybám předejít.
Abstract:
This dissertation is focused on agreement with predicat with subject on the first school. The theoretic part is dealing with verb as central sentences article, syntactic subjects position and agreement predicates verb with subject teaching in czech lessons. Second part of dissertation is focused pupils speeling mistakes in presents texts, their analysis and mastakes prevent plans.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2011
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 12. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Kamiš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KARMANOVÁ, Petra. Problematika shody přísudkového slovesa s podmětem věty slovesné Agreement with predicates verb with subject in verbs sentence. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Práce na příbuzné téma