Mgr. Robert Iliev

Bakalářská práce

Alzheimerova choroba z pohledu molekulární biologie

Alzheimer disease from view of molecular biology
Anotace:
Alzheimerova choroba je závažné neurodegenerativní onemocnění. Postižené osobě se postupem času zhoršují kognitivní funkce. Po určité době se už o sebe postižená osoba nedokáže sama postarat a je zcela závislá na okolí. Po sedmi až deseti letech postižený umírá. Alzheimerovu chorobu charakterizuje ukládání patologických Aβ peptidů v mozkové tkáni. Tyto peptidy způsobují nevratná poškození neuronů a …více
Abstract:
Alzheimer's disease is severe neurodegenerative disease. Disabled people are gradually deteriorating cognitive functions. After some time diseased person can‘t take care of himself and is totally dependent on another people. After seven to ten years, the person dies. Alzheimer's disease is characterized by aggregation of pathological Aβ peptides in brain tissue. These peptides cause irreversible damage …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Molekulární biologie a genetika