Mikhail Serebriannikov

Disertační práce

The impact of returns on consumer behavior while purchasing goods online on apparel market in Czech Republic

Vliv vratek na chování spotřebitelů při nákupu zboží online na trhu s oděvy v České republice
Anotace:
Cílem práce je formulovat doporučení pro řešení vrácení zboží na trhu s oblečením zakoupeným online. Bude zkoumat vnitřní vliv vratek na chování spotřebitelů při nákupu oblečení na internetu v České republice, nejvíce ve fázi nákupu a po nákupu. Disertační práce se zaměřuje na oblast fáze po nákupu v e-shopu, její vliv na chování spotřebitele. Analýza přináší faktory ovlivňující zákazníky v okamžiku …více
Abstract:
The aim of the thesis is to formulate recommendation for handling returns on the market with clothes purchased online. It will examine internal impact of returns on consumer behavior when shopping for clothes online in Czech Republic, most of all the shopping and post purchase phases. The dissertation focuses on the area of post purchase stage in e-retailing, its impact on consumer behavior. The analysis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta