Bc. Denisa TICHÁ

Diplomová práce

Statistické šetření vybraných parametrů techniky Hasičského záchranného sboru České republiky ve vybraném regionu

Statistical survey of selected parameters of the Fire Rescue Service of the Czech Republic in selected region
Anotace:
V teoretické části diplomové práce jsou vymezeny základní pojmy a oblasti týkající se Hasičského záchranného sboru České republiky, ochrany obyvatelstva a hasičské výjezdové techniky, které byly zpracovány na základě legislativních předpisů, odborných článků a publikací. To vedlo k porozumění řešeného problému. v následujícím oddíle Metodika práce jsou shrnuty základní metody deskriptivní a matematické …více
Abstract:
The theoretical part defines the basic concepts and areas related to the Fire Rescue Service of the Czech Republic, protection of the population and fire engine, which are based mainly on legislative regulations, specialized articles and publications. It led to an understanding of the problém, in the next part called Metodology of the diploma thesis are summarizes the basic methods of descriptive and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TICHÁ, Denisa. Statistické šetření vybraných parametrů techniky Hasičského záchranného sboru České republiky ve vybraném regionu. Č. Budějovice, 2020. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 44ufjs 44ufjs/2
12. 8. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
12. 8. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.