Alena Urbanová

Bakalářská práce

Hasičský záchranný sbor, jeho činnost, povinnosti a oprávnění

Fire Rescue Service - activities, responsibilities and competency
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou Hasičského záchranného sboru České republiky, zejména jeho činností. Práce na úvod obsahuje krátké nahlédnutí do historie sboru a následně se zabývá současnou organizační strukturou, jejíž součástí jsou i krajská ředitelství Hasičského záchranného sboru. Dále se zabývá úkoly stanovenými jak pro celý sbor, tak pro jednotlivé příslušníky, včetně podmínek …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of the Fire Rescue Service of the Czech Republic, especially its activities. The thesis contains a brief insight into the history and then deals with the current organizational structure, which includes regional directorates of the Fire Rescue Service. Furthermore, the work deals with tasks set for both the entire corps and individual members, including the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostně právní studia / Bezpečnostně právní studia