Theses 

Převodník Excel - OWL – Patrik JAROŠ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Patrik JAROŠ

Bakalářská práce

Převodník Excel - OWL

Excel - OWL converter

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problémem komunikace s doménovými experty při modelování ontologie určité domény. Cílem práce je vytvořit převodník mezi OWL a Excelovskými soubory, který by umožnil doménovým expertům pracovat v prostředí Excelu. V úvodu práce seznamuje čtenáře s oblastí RDF, RDF Schema a OWL. V další části práce je popsán návrh strukturalizace dat ontologie v Excelu a implementace převodníku. Na konci práce je ověřena správná funkčnost převodníku s ohledem na požadavky zmíněné v návrhu.

Abstract: This bachelor thesis deals with the problem of communication with domain experts in the phase of modeling an ontology describing a particular domain. The aim of the thesis is to create a converter between OWL and Excel files, allowing domain experts to work in Excel environment. In the introduction, the reader familiarizes with RDF, RDF Schema, and OWL. The next part of thesis describes the proposal of ontology data structuring in Excel and the implementation of the converter. In the end, the correct functionality of the converter is verified, with respect to requirements mentioned in the proposal.

Klíčová slova: Excel, OWL, převodník, ontologie, RDF

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Kryl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=75892 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

JAROŠ, Patrik. Převodník Excel - OWL. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:18, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz