Bc. et Bc. Ludmila Kšicová

Diplomová práce

Dostupnost veřejné péče o děti do 6 let v Jihomoravském kraji

Accessibility of public child care to 6 years of age in the Jihomoravský region
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem dostupnosti veřejné péče. Cílem práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: „Jaká je dostupnost veřejné péče o děti do šesti let věku ve vybraných zařízeních na území Jihomoravského kraje?“ V teoretické části práce jsou charakterizovány hlavní výchozí pojmy, kterými je veřejná péče a dostupnost. Hledisko dostupnosti veřejné péče je pro potřeby výzkumu rozděleno …více
Abstract:
Thesis is dealing with theme of availability of public care . Target of thesis is answer on main research questions: What is the availability of public care about childrens younger than six year in selected institutions in the JIhomoravský region? In the theoretical part are characterised the main terms, which are public care and availability. Aspect of availability public care is divided into 3 criteria …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce