Mgr. Pavel Rejchrt

Bakalářská práce

Membránové technologie - zlom v pojetí čistíren odpadních vod nebo greenwashing. Případová studie jedné modernizace

Membrane Technology - a breakthrough in the concept of wastewater treatment plants or greenwashing. A case study of one of modernization
Anotace:
Práce se zabývá možností využití membránových technologií k čištění komunálních odpadních vod, které posuzuje hlavně z environmentálního a ekonomického hlediska. Za tímto účelem popisuje konvenční biologické čištění odpadních vod, které následně porovnává s membránovými technologiemi, zejména s membránovými bioreaktory (MBR). Toto porovnávání se zaměřuje především na míru čištění obou technologií a …více
Abstract:
This thesis deals with a possibility of the application of membrane technologies in wastewater treatment, mainly from the environmental and economic perspective. For this purpose, it describes conventional biological wastewater treatment, which consecutively compares with membrane technologies, most importantly with membrane bioreactors (MBRs). This comparison focuses on wastewater treatment quality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií