Bc. Lukáš Smrček, DiS.

Bakalářská práce

Bakalářská práce- Horák, Smetana a Svatopluk, pěvecké spolky z vysočiny

Horák, Smetana and Svatopluk, Choral Associations from Vysočina
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je porovnání tří pěveckých spolků z Vysočiny. Jedná se o pěvecký spolek Horák z Nového Města na Moravě, pěvecký spolek Smetana z Nového Města na Moravě a pěvecký spolek Svatopluk ze Žďáru nad Sázavou. První část práce je zaměřena na popis jednotlivých spolků, jejich stanovy, historii, počet členů, koncertní aktivitu i programy jejich koncertů. Druhá část práce je věnována …více
Abstract:
The goal of this thesis is comparison of three choral associations from Vysočina. This is a choral association Horák from Nové Město na Moravě, choral association Smetana from Nové Město na Moravě and choral association Svatopluk from Žďár nad Sázavou. The first part of the thesis is focused on description of the associations, their statutes, history, number of members, concert activity and program …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Stanislav Tesař

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta