Adéla Oborná

Bakalářská práce

Řešení dopravy na sídlišti Pod Nemocnicí v Nové Městě na Moravě

Traffic Solution in the Housing Area Pod Nemocnici in Nove Mesto na Morave
Anotace:
OBORNÁ, Adéla, Řešení dopravy na sídlišti Pod Nemocnicí v Novém Městě na Moravě. Ostrava, 2022, stran 49, výkresů 6, Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Václav Škvain. Cílem mé bakalářské práce je navrhnout optimální řešení dopravní situace na sídlišti Pod Nemocnicí v Novém Městě na Moravě. V bakalářské práci je …více
Abstract:
OBORNÁ, Adéla, Transport solutions in the Pod Nemocnicí housing estate in Nové Město na Moravě. Ostrava, 2022, pages 49, plans 6, Bachelor thesis. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Transport Engineering. Thesis supervisor Ing. Václav Škvain. The aim of my bachelor thesis is to propose an optimal solution to the traffic situation in the Pod Nemocnicí …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2022
  • Vedoucí: Václav Škvain
  • Oponent: Kristýna Plocová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava