Leona Svojanovská

Bakalářská práce

Současný příjezdový cestovní ruch Japonců do České republiky

Contemporary Japanese inbound tourism to the Czech Republic
Anotace:
Tato práce se zabývá současným příjezdovým cestovním ruchem Japonců do České republiky. Analyzuje prezentaci České republiky jako turistické destinace na japonském trhu, snaží se identifikovat silné a slabé stránky této destinace ve vztahu k japonským turistům a navrhnout přístupy, které by mohly vést ke zvýšení počtu japonských turistů navštěvujících zemi. Součástí práce jsou dvě dotazníková šetření …více
Abstract:
This thesis deals with the current Japanese inbound tourism to the Czech Republic. It analyses a presentation of the Czech Republic as a tourism destination on the Japanese market, it aims to identify the strengths and weaknesses of the destination in relation to Japanese tourists and suggests some approaches that might lead to an increase in the number of Japanese tourists visiting the country. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: Zuzana Stuchlíková
  • Oponent: Barbora Hronešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54310