Ing. Šárka Vaňková

Bakalářská práce

Linguistique de corpus : Focalisation sur les outils électroniques

Corpus Linguistics: Focus on the Electronic Tools
Abstract:
This bachelor thesis focus on the use of the corpuses in linguistics. It consists of three parts. The aim of the first one is to sketch out certain aspects of corpus linguistics – its definition, history and so on. The second part deals with the technical support of this domain of linguistics and the last one represent practical demonstration of scripting language PHP functioning on the example of …více
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na využití korpusů v lingvistice. Je rozdělena na tři části. Úkolem první z nich je přiblížit některé aspekty korpusové lingvistiky - její definici, historii atd. Druhá se zabývá technickou podporou tohoto odvětví lingvistiky a poslední část představuje praktickou ukázku fungování skriptovacího jazyka PHP na příkladu předložky „à“.
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Petr Vurm, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta