Bc. Jan DRAHOTUSKÝ

Diplomová práce

Evoluční Algoritmus SOMA s prvky deterministického chaosu (chaosSOMA) v prostředí Mathematica

The SOMA Evolutionary Algorithm with of Deterministic Chaos (ChaosSOMA) Elements in the Mathematica Environment.\nl{}
Anotace:
Diplomová práce se zabývá testováním evolučního algoritmu SOMA s prvky deterministického chaosu a výsledky porovnává s výsledky klasického evolučního algoritmu SOMA. Teoretická část popisuje vlastní algoritmus SOMA, několik deterministických chaosů a testovacích funkcí, které byly v práci použity. V praktické části se nachází vlastní testování algoritmu a v závěru je potom vyhodnocení jednotlivých …více
Abstract:
The thesis deals with a SOMA evolutionary algorithm with a deterministic chaos test and its results comparison with classic SOMA evolutionary algorithm results. The theoretical part describes the SOMA algorithm, some deterministic chaos and test functions used in the thesis. The practical part contains the algorithm test and in conclusion, there is an individual simulations evaluation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012
Zveřejnit od: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRAHOTUSKÝ, Jan. Evoluční Algoritmus SOMA s prvky deterministického chaosu (chaosSOMA) v prostředí Mathematica. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe