Anežka KAZÍKOVÁ

Bakalářská práce

Algoritmus Diferenciální Evoluce s prvky deterministického chaosu (ChaosDE) v prostředí C/C++

The Differential Evolution Algorithm with Elements of Deterministic Chaos in C/C++\nl{}
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá algoritmem diferenciální evoluce s prvky deterministického chaosu. Její součástí je aplikace implementovaná v prostředí C++, která na základě tohoto algoritmu používá evoluci na množství testovacích funkcí pro optimalizační úlohy. Teoretická část práce obsahuje principy diferenciální evoluce, popis testovaných účelových funkcí a základní pojmy deterministického chaosu. V …více
Abstract:
Bachelor's thesis describes the differential evolution algorithm with elements of deterministic chaos. It includes an application implemented in C++ based on this algorithm, which uses evolution on a number of test functions for optimization problems. Theoretical part of the thesis describes the principles of differential evolution, test functions and basic concepts of deterministic chaos. Practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2013
Zveřejnit od: 12. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAZÍKOVÁ, Anežka. Algoritmus Diferenciální Evoluce s prvky deterministického chaosu (ChaosDE) v prostředí C/C++. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie