Alena BANÍKOVÁ

Diplomová práce

Projekt - "LEON" (Lidé, ekologie, ochrana přírody a projekt venkovních naučných učeben)

Project : "LEON" ( people, environmentalism, protection and project outdor education classrooms)
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na přípravu a realizaci projektu ?LEON?. Součástí práce je také výzkum výuky ekologické výchovy na 1. stupni ZŠ Karlovarského kraje. V teoretické části jsou odborně zpracovány jednotlivé podklady, které jsou nezbytné k přípravě a realizaci projektu. Je zde psáno o projektovém vyučování všeobecně, také zde najdete stručné připomenutí Rámcového vzdělávacího programu a následně …více
Abstract:
The thesis is focused on the preparation and implementation of the project ?Leon?. The thesis also includes research of the teaching environmental education at the primary school in Karlovy Vary Region. In theoretical part individual materials are expertly handled that are necessary for the preparation and implementation of the project. Here is written about project teaching in general, you will also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Roman Kroufek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BANÍKOVÁ, Alena. Projekt - "LEON" (Lidé, ekologie, ochrana přírody a projekt venkovních naučných učeben) . Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta