Alena BANÍKOVÁ

Master's thesis

Projekt - "LEON" (Lidé, ekologie, ochrana přírody a projekt venkovních naučných učeben)

Project : "LEON" ( people, environmentalism, protection and project outdor education classrooms)
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na přípravu a realizaci projektu ?LEON?. Součástí práce je také výzkum výuky ekologické výchovy na 1. stupni ZŠ Karlovarského kraje. V teoretické části jsou odborně zpracovány jednotlivé podklady, které jsou nezbytné k přípravě a realizaci projektu. Je zde psáno o projektovém vyučování všeobecně, také zde najdete stručné připomenutí Rámcového vzdělávacího programu a následně …more
Abstract:
The thesis is focused on the preparation and implementation of the project ?Leon?. The thesis also includes research of the teaching environmental education at the primary school in Karlovy Vary Region. In theoretical part individual materials are expertly handled that are necessary for the preparation and implementation of the project. Here is written about project teaching in general, you will also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 2. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Roman Kroufek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BANÍKOVÁ, Alena. Projekt - "LEON" (Lidé, ekologie, ochrana přírody a projekt venkovních naučných učeben) . Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta