Theses 

Projekt - "LEON" (Lidé, ekologie, ochrana přírody a projekt venkovních naučných učeben) – Alena BANÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Alena BANÍKOVÁ

Diplomová práce

Projekt - "LEON" (Lidé, ekologie, ochrana přírody a projekt venkovních naučných učeben)

Project : "LEON" ( people, environmentalism, protection and project outdor education classrooms)

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na přípravu a realizaci projektu ?LEON?. Součástí práce je také výzkum výuky ekologické výchovy na 1. stupni ZŠ Karlovarského kraje. V teoretické části jsou odborně zpracovány jednotlivé podklady, které jsou nezbytné k přípravě a realizaci projektu. Je zde psáno o projektovém vyučování všeobecně, také zde najdete stručné připomenutí Rámcového vzdělávacího programu a následně odborně zpracované jednotlivé složky životního prostředí. V praktické ? didaktické části je pak sepsán postup přípravy a dále realizace a vyhodnocení projektu. Závěrečnou částí diplomové práce je část výzkumná, kde jsou zpracovány a vyhodnoceny dotazníky, které byly předloženy k vyplnění žákům 1. stupně ZŠ. V závěru práce je sepsáno celkové zhodnocení projektu a také návrh, jak projekt využít do budoucna.

Abstract: The thesis is focused on the preparation and implementation of the project ?Leon?. The thesis also includes research of the teaching environmental education at the primary school in Karlovy Vary Region. In theoretical part individual materials are expertly handled that are necessary for the preparation and implementation of the project. Here is written about project teaching in general, you will also find here a brief reminder of FEP and subsequently are expertly processed the individual components of the environment. In practical - in didactic part is then described the procedure for the preparation and also implementation and evaluation of the project. The final part of the thesis is a part of the research, where are processed and evaluated questionnaires that are filled out by the students of the primary school. In conclusion of the thesis is written up overall assessment of the project and also a proposal how to use project in the future.

Klíčová slova: Projekt, rámcový vzdělávací program, ekologie, Environmentální výchova, složky životního prostředí, výzkum.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Roman Kroufek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

BANÍKOVÁ, Alena. Projekt - "LEON" (Lidé, ekologie, ochrana přírody a projekt venkovních naučných učeben) . Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:34, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz